Frågor och svar

 Tillbaka

Hur beställer jag Mobilt BankID?

Du beställer ditt Mobila BankID hos din internetbank. Du kan läsa mer om hur du skaffar Mobilt BankID på BankID Du behöver också installera mobil-applikationen som behövs för att ditt Mobila BankID skall fungera. OBS! Ditt Mobila BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

Frågor och svar

Mobilt BankID

BankID är en digital legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller när du skall använda TryggaBud.
Ja, för att du på egen hand skall kunna lägga bud via Tryggabud behöver du ett Mobilt BankID.
Du måste då beställa ett nytt BankID hos din bank. Spärra först ditt BankID och ta även bort det från din mobila enhet.
Vänligen kontakta din bank då dubehöver beställa ett nytt BankID. Tryggabud kan tyvärr inte hjälpa dig med frågor kring ditt BankID.